“ฮิวแมนเนสท์” ส่งต่อรอยยิ้มให้ “บ้านเด็กรามอินทรา”

26 December 2018

“โครงการส่งต่อรอยยิ้ม ปี 1” โดยบริษัท ฮิวแมนเนสท์ จำกัด ได้ลงพื้นที่ส่งต่อรอยยิ้มให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา(เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นำทีมโดย คุณกมล บุญญชโลธร ประธานกรรมการบริหาร คุณเจตขจี อติการบดี กรรมการผู้จัดการ และพนักงานร่วมทำบุญมอบทุนการศึกษา และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค

โดยมีคุณจันทร์เพ็ญ เนื้อนวล หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของ อีกทั้งพาเยี่ยมเด็กๆ ที่ยังพักประจำอยู่ที่โรงเรียนในช่วงปิดเทอม บรรยากาศในวันนั้นได้สร้างรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจให้กับทีมงาน และผู้บริหาร ฮิวแมนเนสท์เป็นอย่างมาก โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราเป็นสถานที่พัฒนาและฟื้นฟูเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ

ท่านใดสนใจร่วมส่งต่อรอยยิ้มให้กับเด็กๆสามารถบริจาคทุนทรัพย์ได้ทาง ธนาคารกรุงเทพ สาขารามอินทรา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 187-3-08345-3 ชื่อบัญชี “มูลนิธธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย” หรือโทร 02-510-3625, 02-510-4895

SHARE :