“ฮิวแมนเนสท์” ยกขบวนทำบุญที่ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

19 December 2018

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ฮิวแมนเนสท์ จำกัด นำโดยคุณกมล บุญญชโลธร ประธานกรรมการบริหาร คุณเจตขจี อติการบดี กรรมการผู้จัดการ และพนักงานร่วมทำบุญมอบทุนการศึกษา และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งเป็นองค์กรคริสเตียนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาส คนชราและบำบัดผู้ติดยาเสพติด
โดยทางบริษัทได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่สายสัมพันธ์ คุณกำพล อุทัง และทีมงานมูลนิธิบ้านนกขมิ้นมารับมอบสิ่งของต่างๆ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน บรรยากาศในวันนั้นเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง อิ่มบุญ อิ่มใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กๆ และสังคมในครั้งนี้ค่ะ ท่านใดสนใจร่วมทำบุญสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ

โดยการบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว
เลขที่ 129-5-21931-3 ชื่อบัญชีมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
หรือติดต่อบริจาคสิ่งของ โทร 02-375-6497

SHARE :