“ฮิวแมนเนสท์” มอบเครื่องปรับอากาศให้กับ “โรงเรียนวัดลาดบัวขาว”

24 January 2020

22 มกราคม 2563 บริษัท ฮิวแมนเนสท์ จำกัด โดยคุณเจตขจี อติการบดี กรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 BTU ให้แก่โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ยุภาวรรณ โมรัฐเถียร เป็นผู้รับมอบ

 

SHARE :