รับซื้อที่ดิน

บริษัท ฮิวแมนเนสท์ จำกัด มีความประสงค์รับซื้อที่ดินในทำเลกรุงเทพ และปริมณฑล ขนาดตั้งแต่ 300 ตารางวาขึ้นไป ทั้งในรูปแบบที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

บริษัท ฮิวแมนเนสท์ จำกัด
มีความประสงค์รับซื้อที่ดินในทำเลกรุงเทพ และ
ปริมณฑล ขนาดตั้งแต่ 300 ตารางวาขึ้นไป
ทั้งในรูปแบบที่ดินเปล่าและ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารประกอบการ
เสนอขายที่ดิน

เอกสารประกอบการเสนอขายที่ดิน

รายละเอียดที่ดิน

ขนาด, ราคา, สภาพปัจจุบัน

แผนที่ตั้งที่ดิน

โดยละเอียด

สำเนาโฉนดที่ดิน

ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า

ส่งเอกสารมาที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท ฮิวแมนเนสท์ จำกัด 87 สุขุมวิท 101/2 บางนา กรุงเทพ 10260

ส่งเอกสารมาที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท ฮิวแมนเนสท์ จำกัด
87 สุขุมวิท 101/2 บางนา กรุงเทพ 10260