ร่วมงานกับเรา

บริษัท ฮิวแมนเนสท์ จำกัด กำลังเปิดรับ
สมัครบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ท่านสามารถ
สำรวจตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ได้ที่ด้านล่าง

บริษัท ฮิวแมนเนสท์ จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรใน
ตำแหน่งต่างๆ ท่านสามารถสำรวจตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ได้ที่
ด้านล่าง

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง

ธุรการนิติบุคคล

จำนวนอัตราที่รับ

1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดูแลงานเอกสารจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ และออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร และลูกบ้าน
3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการถึงลูกบ้าน
4. ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารชุด
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารนิติบุคคล จะได้รับจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / เพศหญิง
2. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี (สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
4. มีทักษะในการประสานงานและการเจรจา
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
7. ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
8. มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานบริการลูกค้า
9. หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับที่ทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ลาพักร้อนประจำปี
  • ท่องเที่ยวประจำปี (ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด)
  • ค่าคอมมิชชั่น (ตามตำแหน่งงาน)