ร่วมงานกับเรา

บริษัท ฮิวแมนเนสท์ จำกัด กำลังเปิดรับ
สมัครบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ท่านสามารถ
สำรวจตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ได้ที่ด้านล่าง

บริษัท ฮิวแมนเนสท์ จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรใน
ตำแหน่งต่างๆ ท่านสามารถสำรวจตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ได้ที่
ด้านล่าง

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง

หัวหน้าช่างประจำอาคาร

จำนวนอัตราที่รับ

1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุม ระบบ และอุปกรณ์ ที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร
 2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
 3. จัดทำรายการ และบันทึก การตรวจสอบ หรือ บำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร และเครื่องจักร หรืองานระบบประกอบอาคาร
 5. ปฎิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อาคารแผนกอื่นๆ
 6. ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อปฎิบัติงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 3. ปวส. – ปริญญาตรี (สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล, อิเล็กทรอนิคส์, และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 4. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าช่างอย่างน้อย 2 ปี
 5. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 6. มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
 7. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบารุง ระบบสาธารณปูโภคภายในอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีความกระตือรือร้นสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 9. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีปฎิภาณไหวพริบที่ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำโครงการ Living Nest ลาดพร้าว 44 หรือตามที่บริษัทกำหนด

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ลาพักร้อนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี (ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด)
 • ค่าคอมมิชชั่น (ตามตำแหน่งงาน)